YALI SPOR MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

“YALI SPOR” (GENEL) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

2. Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Yalı Spor Malzemeleri Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Çalışan Adaylarının

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, tüm kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik fotokopisi, pasaport numarası

 

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresi, KEP adresi

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Finans Bilgisi

Finansal ve maaş detayları, findeks bilgileri*(kredi notu-finansal durum raporu)

1.N/A

2.Şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Fiziksel ya da psikolojik hastalık-bozukluk, engellilik, bulaşıcı hastalık durumu, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan din bilgisi-kan grubu hanesi

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diplomalara ait detaylar, son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

 

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri

Vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.Fotoğraf ve kimlik çalışan tarafından verilmektedir.

2. Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Mevcut ve Önceki İş Bilgisi

İş unvanı, CV, aday başvuru formları, son çalıştığı şirket

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Diğer

Askerlik durumu, tecil belgesi, imza, sabıka kaydı, alkol/uyuşturucu problemi

1.Çalışan tarafından verilmektedir

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Çalışanların

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, tüm kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum tarihi, kimlik fotokopisi

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresi, KEP adresi

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Finans Bilgisi

Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, findeks bilgileri*(kredi notu-finansal durum raporu), banka bilgileri

1.Banka bilgileri çalışan tarafından verilmektedir.

2.Finansal ve maaş detayları, prim listesi, Findeks bilgileri şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmekte, icra takip dosyalarına ilişkin bilgiler tebligat yoluyla elde edilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık poliçeleri, engeli ile ilgili sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikayetleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, klinik geçmişi, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, erişim kontrolü amaçlı biyometrik veriler

 

1.Sağlık raporu, hamilelik durumu, meslek hastalığı kayıtları, günlük hasta şikâyetleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, klinik geçmişi, sağlık testleri, kan grubu, sabıka kaydı, din bilgisi, biyometrik veriler sizin tarafınızdan verilmektedir.

2.Sağlık poliçeleri sigorta şirketleri tarafından, işe giriş muayene formu iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

1.Çalışan tarafından verilmektedir.

2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, müşterilerle yapılan görüşmelerin yer aldığı ses kayıtları, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.Fotoğraf çalışan tarafından verilmektedir.

2. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları, kişilik envanteri), etik uygunsuzluk raporları, personel terfi transfer hareketleri dosyası, HR outbound arama ekibi puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, scorecard bilgileri, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saaatleri (login-logout kayıtları),  profile builder ekranına çalışanlar tarafından özel olarak girilen diğer tüm bilgiler


 

1. N/A

2.Eğitime ilişkin veriler eğitim sağlayan kişilerden temin edilmektedir. Diğer bilgiler performans yönetimine ilişkin olup Şirket tarafından oluşturulmaktadır.

Aile, Yakın Bilgisi

Aile bildirim formları, vukuatlı nüfus kayıt örneği 

1.Çalışan tarafından verilmektedir

2. N/A

Diğer

Araç bilgileri, çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri, imza, hobileri, çıkış mülakat raporları, terhis belgesi, yıllık izin kullanım defteri, işten çıkış mülakat formları, SGK sicil numarası, vergi sicil numarası, vergi indirim yazısı, [ziyaretçi bilgileri]

1.Araç bilgileri, imza, hobileri, terhis belgesi sizin tarafınızdan sağlanmaktadır.

2.IP adresleri, web gezinti hareketleri bilgisayar ve yazılımlar üzerinden elde edilmektedir. Çıkış mülakat raporları ve formları, yıllık izin kullanım defteri Şirket tarafından oluşturulmaktadır. SGK sicil numarası ve vergi indirim yazısı ilgili kurumlardan elde edilmektedir.

 

Ziyaretçilerin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin adı, soyadı

1.Ziyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.N/A

İletişim Bilgisi

Telefon, adres, e-posta

1.Ziyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.N/A

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.N/A

2.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer

Araç bilgisi, imza, ziyaret ettiği kişi

1.Ziyaretçi tarafından verilmektedir.

 

Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, imza

1. Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların kendisi tarafından verilmektedir.

2.N/A

İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, telefon, adres, e-posta

1. Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların kendisi tarafından verilmektedir.

2.N/A

Görsel Veri

Kapılı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.N/A

2.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Müşteri/Potansiyel Müşteri Gerçek Kişi Temsilcilerinin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı,

1.Müşterinin kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

2.N/A

İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri

1.Müşterinin kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

2.N/A

 

Tedarikçi Çalışanlarının

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi

1.Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

2.N/A

İletişim Bilgisi

Açık adres, cep telefonu numarası

1.Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

2.N/A

Finansal Bilgi

Aylık maaş dekontları, sigorta primi ödeme bilgileri

1.Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

2.N/A

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sabıka kaydı, işe giriş periyodik muayene formu, portör muayene bilgileri (yemek şirketi çalışanlarına özel), psikoteknik belgesi (raporu), nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi çerisinde yer alan kan grubu hanesi

1.Sabıka kaydı, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

2.İşe giriş periyodik muayene formu, portör muayene bilgileri ve psikoteknik raporu iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ve ehliyet içerisinde yer alan fotoğraf

1.Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi, tedarikçinin kendisi veya temsilcisi tarafından verilmektedir.

2.Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer

İş sözleşmeleri, imza, mesai süreleri, ruhsat fotokopisi, SRC2 belgesi (sürücü mesleki yeterlilik), İSG eğitim belgesi, SGK tedarikçi firmada işe giriş formu

1.Ruhsat fotokopisi, SRC2 belgesi, imza ve işe giriş formu tedarikçi veya temsilci tarafından verilecektir.

2.İş sözleşmeleri, mesai süreleri, eğitim belgesi Şirket tarafından oluşturulmaktadır.

 

Gerçek Kişi Tedarikçi/ İş Ortağı/ Dış Hizmet Sağlayıcı ve Tüzel Kişi Tedarikçi/ İş Ortağı/ Dış Hizmet Sağlayıcının Gerçek Kişi Temsilcisi Verilerinin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, imza

1.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

2.N/A

İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, e-posta adresleri, telefon

1.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

2.N/A

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1.N/A

2.Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Gerçek Kişi Tedarikçi- İş Ortağı- Dış Hizmet Sağlayıcı Finansal Bilgisi

Vergi numaraları, banka hesap bilgileri

1.Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

2.Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Yalı Spor tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan Amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Yalı Spor tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu md. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

8. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.yalispor.com.tr/gizlilik-taahhutu adresinden ulaşabileceğiniz YALI SPOR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Yukarıya çık